Контакты

8(394)38-21-2-23
admin_teshem@mail.ru

с.Самагалтай, ул.А.Ч.Кунаа, 58, 3 этаж
Открыть контакты

:: ::

НОВОСТИ

 
04 июля 2017 г.

2017 чылдын июль айда «Дугуй кырында офиске» хулээп алыышкын

ТР-да Пенсия фондузунун салбырынын  шимчеп чоруур мобильдиг клиент албаны июль айда бодунун ажылын дараазында график езугаар чорудар:

Июль 13-те- Тес-Хем кожууннун Шуурмак болгаш Белдир-Арыг суурлар, июль 20-де – Чоон-Хемчки кожууннун Чыраа-Бажы болгаш Элдиг-Хем суурлар,  июль 27-де – Улуг-Хем кожууннун Арыг-Бажы болгаш Чодураа  суурларынга.

Хулээп алыышкынны клиент албанынын тускайжыткан автомашиназынга чорудар. «Дугуй кырында офис» деп адап турарывыс автомашина янзы-буру оргтехника, кижи бурузунун медээлери кирген баазаже коштунган ноутбук болгаш оске-даа техниктиг дерилге-биле хандыртынган.

Мобильдиг клиент албанынын автомашиназында хулээп алыышкынга келген кижилер  кожуун тову кирип, уе-шагын чидирбейн, Пенсия фондузунун специализинден  бодунун сонуургаан айтырыгларын делгеренгейи-биле билип ап болур.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел НОВОСТИ

-
Всероссийская перепись населения 2020
Электронная очередь в ДОУ
Бюджет для граждан
Прокуратура сообщает:
Росреестр
Город - территория детства
Поддержи малый бизнес
Каталог организаций
День народного единства